Toepassing van Big Data leidt tot nauwkeurigere prognoses in Business Cases. Hoe pakt een bedrijf dit in de praktijk aan? Dit artikel bevat aanbevelingen om de toegevoegde waarde van Big Data daadwerkelijk tot wasdom te laten komen.