Gedurende mijn opleiding tot Register Controller (EMFC) maakte ik diverse samenvattingen en artikelen die ik hier deel. Voor mij een handig naslagwerk, en voor jou hopelijk ook! In dit artikel: Proces Control in relatie tot Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV).

 • Wat is een proces?

Een activiteit of set van activiteiten waarmee een bepaald organisatorisch doel moet worden bereikt.

 • Wat is Business Process Management?

Business proces management (BPM) is een systematische aanpak om een organisatorisch proces of workflow efficiënter en effectiever te maken.

 • Hoe staan BIV en BPM ten opzichte van elkaar?

BPM gaat over optimaliseren van het proces; BIV over informatie over dat proces en hoe dit proces betrouwbaar kan worden verantwoord.

 • Waar kunnen BPM en BIV elkaar bijten?

Optimaliseren kan ten kosten gaan van volledigheid en betrouwbaarheid of andersom.

 • Wat is business proces redesign?

Bij Business Proces Redesign wordt een bestaand proces geoptimaliseerd.

 • Wat is business process re-engineering?

Bij business proces re-engineering wordt een bestaand proces totaal herontworpen (radicale aanpak).

 • Wat is het verschil tussen re-design en re-enginering?

Optimaliseren vs. herontwerpen

 • Wat is het verschil tussen BIV en Business Process Redesign?

BIV richt zich op volledigheid en juistheid van de opbrengstverantwoording terwijl BPR zich richt op de effectiviteit en efficiëntie van processen, het elimineren van waste.

 • Wat is process mining?

Proces mining is een techniek waarmee op basis van event logs (activiteiten, tijdstippen, gebruikers) processen worden geanalyseerd. Door middel van proces mining kan het geautomatiseerde proces relatief snel inzichtelijk gemaakt worden.

 • De doelen van process mining:
  • Process discovery; inzicht krijgen in een proces
  • Conformance check; het vergelijken van het normatieve process (soll) met event logs (IST)
  • Performance analyses: de prestaties van het proces inzichtelijk maken
  • Social networking analyses: het inzichtelijk maken van netwerkstructuren (mensen, relaties etc)

Stel: u wilt procesverbeteringen doorvoeren. Hoe verhoudt dit zich tot Business Process Redesign, Business Process Re-engineering, Process Mining en Administratieve Organisatie?

 • BPR: verbeteringen die het proces efficiënter en effectiever maken;
 • Process Mining; afhankelijk van het doel (discovery, conformance, performance analysis of network analysis) is het doel uiteindelijk om verbeteringen door te voeren;
 • AO: Verbeteringen die doorgevoerd worden hebben betrekking op het betrouwbaar verantwoorden van de informatie uit het proces; niet met de effectiviteit of efficiency van het proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *