Betere financiële prognoses in business cases door de toepassing van big data.

In november 2008 is het artikel gepubliceerd op basis van het afstudeeronderzoek voor mijn opleiding tot Register Controller: “Betere financiële prognoses in business cases door de toepassing van big data.”

Investeringsbeslissingen worden vaak gebaseerd op een business case waarin investeringsalternatieven met elkaar worden vergeleken. Prognoses van de financiële impact van de investeringsalternatieven spelen hierin een belangrijke rol. De gebruikte historische data op basis waarvan financiële prognoses tot stand komen en de wijze waarop deze data worden gebruikt bij het bepalen van verwachte inkomsten en uitgaven bepalen in hoge mate de betrouwbaarheid van de prognoses. Big data en moderne analysetechnieken hebben de potentie om de betrouwbaarheid van financiële prognoses te vergroten.

Het empirische bewijs van de werkelijke toegevoegde waarde van big data op dit vlak is echter schaars. In dit artikel wordt beschreven welke big data-toepassingen kunnen bijdragen aan betere financiële prognoses in business cases. Daarnaast wordt een casestudie gepresenteerd waarin big data-toepassingen daadwerkelijk tot betere financiële prognoses in business cases zouden hebben geleid.

Het volledige artikel is hier te lezen.

van Raaij B, van de Ven A (2018) Betere financiële prognoses in business cases door de toepassing van big data. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 92(9/10): 255-263. https://doi.org/10.5117/mab.92.27183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *