In 2007 werd onderstaand artikel gepubliceerd in Computable op basis van mijn master thesis ter afsluiting van mijn studie Bedrijfswetenschappen, specialisatie Kennis- en Informatiemanagement, aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Organisaties worden steeds vaker uit hun evenwicht gebracht door factoren waar ze geen of weinig invloed op hebben. Dit leidt tot onzekerheid. Bi en cpm zijn hulpmiddelen om verstoringen tegen te gaan en het evenwicht in de organisatie te herstellen.

Technologische ontwikkelingen als internet, globalisering die mede daardoor optreedt en veranderende wetgeving, onder andere door de bekende boekhoudschandalen, zijn aan de orde van de dag. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de macht van klanten en leveranciers groter wordt, concurrentie heviger en dat het gevaar van nieuwe toetreders en substituten in de markt toeneemt (ontleend aan het five-forces model van Porter (1985). ‘Competitive Advantage’. The Free Press: New York). Allemaal verstoringen uit de omgeving waar de organisatie weinig of geen invloed op heeft. Zij brengen de organisatie uit evenwicht en leiden daardoor tot onzekerheid. Onzekerheid over bijvoorbeeld kosten, klanttevredenheid en verkoopcijfers, met uiteindelijk zelfs onzekerheid over de toekomst van de organisatie. Terugredenerend dienen organisaties, om deze onzekerheid te vermijden, het evenwicht te hervinden door met verstoringen om te gaan. Business intelligence (BI) en corporate performance management (CPM) worden genoemd als wapens in de strijd tegen verstoringen, om zo te komen tot een intelligente organisatie.

Het volledige artikel is hier te lezen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *